آموزش احكام دختران وپسران دوشنبه 22 تیر1388 18:6

آموزش احكام براي دختران وپسراني كه به سن تكليف رسيده اند-دختران ازسن نُه سالگي

وپسران ازسن پانزده سالگي بايد به وظايف وتكاليف شرعي ازنمازوروزه و...عمل كنند

آموزش احكام پسران

آموزش احكام دختران

آموزش احكام دختران

نوشته شده توسط حجة الاسلام حاج سید محمد باقری پور  | لینک ثابت |